Nieuwsbrief 14 oktober 2022

Waardering slooppandenEen gebouw met ondergrond wordt als één bedrijfsmiddel beschouwd. Als een bestaand gebouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuw, bestaat de kostprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel in de regel uit de boekwaarde van het gesloopte gebouw, vermeerderd met de kosten van de bouw.

Lees meer »

Nieuwsbrief 7 oktober 2022

Kamerbrief aanpak witwassenDe ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verbetering van de aanpak van witwassen. Volgens de ministers is een fundamentele herziening van de huidige aanpak niet nodig. 

Lees meer »