Bij EMVO staat persoonlijk contact en persoonlijke begeleiding voorop.

Wij rekenen een vooraf vastgesteld vast maand bedrag, waarbij geen afrekening plaats vindt. (extra werkzaamheden voorbehouden)

Bij ons geen onverwachte kosten.

De verwerking van de bescheiden vindt plaats bij EMVO op kantoor.

De stukken worden in overleg opgehaald, langs gebracht of aangeleverd via email .

Het is ook mogelijk om de administratie ter plaatse te verwerken.

Controle van de zelf gevoerde administratie is ook mogelijk. 

EMVO maakt gebruik van de modernste software van Visma, Loon, Microsoft  en Nextens. 

EMVO Administratie

  • Boekhouding
  • Jaarstukken
  • Aangiften Omzetbelasting
  • Aangiften Inkomstenbelasting
  • Aangiften Vennootschapsbelasting 
  • Bedrijfsadvies

EMVO Particulieren

Ook voor persoonlijke belastingaangiftes bent u bij ons aan het juiste adres.

Niet in staat om naar ons kantoor te komen, geen probleem, dan komen wij naar u.

Wilt u een begroting maken om uw uitgaven overzichtelijk te houden en komt u er zelf niet uit?  Wij helpen u daarbij . 

Aangifte Inkomstenbelasting:

Verzorging en indienen van de aangifte inkomstenbelasting. 

Indienen gaat via ons eigen portaal bij de belastingdienst. Veilig en zeker dat de aangifte is ontvangen.

Op verzoek kan gebruik gemaakt worden van onze uitstelregeling voor belastingconsulenten.

Indienen van de aangifte gaat in overleg.

Aangifte Schenkbelasting/Aangifte Erfbelasting:

Verzorging en indienen van de aangiftes.

Wij verzamelen samen de benodigde gegevens.

Eventueel in overleg met Notaris en/of Executeur Testamentair. 

Financiële Planning:

Samen kijken wij hoe we de uitgaven kunnen structureren op basis van het inkomen.

Wij maken een financieel overzicht en een planning voor het jaar.

EMVO Lonen

De loonadministratie geheel verzorgt.

Inclusief aangiften belastingdienst en pensioenfonds.

Ook bij 1 medewerker verzorgen wij de loon administratie.

Vaste lonen en Variabele lonen.

Een vast bedrag per loonafrekening.

Loonafrekening op papier en/of per email.

Ook direct naar werknemer/werkneemster.

Verzorging arbeidsovereenkomst is mogelijk.

Overzichten

Aangifte Belastingdienst

Aangifte Pensioenfonds 

Periodieke loonafrekening.

Jaaropgave.

Journaalpost voor uw administratie

Kostenoverzicht

Maandelijks indienen van de aangifte loonheffingen, rechtstreeks naar de belastingdienst via ons eigen portaal

Rechtstreeks naar pensioenfonds via ons eigen portaal. (Na aanmelding administratiekantoor bij pensioenfonds)