Emvo

EMVO Administratie

  • Boekhouding
  • Jaarstukken
  • Aangiften Omzetbelasting
  • Aangiften Inkomstenbelasting
  • Aangiften Vennootschapsbelasting
  • Bedrijfsadvies

Bij EMVO staat persoonlijk contact en persoonlijke begeleiding voorop.

Wij rekenen een vooraf vastgesteld vast maand bedrag, waarbij geen afrekening plaats vindt. (extra werkzaamheden voorbehouden)

U heeft bij ons geen onverwachte kosten.

De verwerking van de bescheiden vindt plaats bij EMVO op kantoor.

De stukken worden in overleg bij u opgehaald, door u langs gebracht of aangeleverd via email .

Natuurlijk is het ook mogelijk om de administratie bij u op het bedrijf te verwerken.

Doet u zelf de administratie dan kunnen wij de controle verzorgen. 

EMVO maakt gebruik van de modernste software van Visma, Exact, Microsoft  en Nextens. 

EMVO Particulieren

Ook voor uw persoonlijke belastingaangiftes bent u bij ons aan het juiste adres.

Bent u niet in staat om naar ons kantoor te komen, geen probleem, dan komen wij naar u.

Wilt u een begroting maken om uw uitgaven overzichtelijk te houden en komt u er zelf niet uit?

Wij helpen u daarbij . 

Aangifte Inkomstenbelasting:

Verzorging en indienen van de aangifte inkomstenbelasting. 

Indienen gaat via ons eigen portaal bij de belastingdienst. Veilig en zeker dat de aangifte is ontvangen.

Op verzoek kunt u gebruik maken van onze uitstelregeling voor belastingconsulenten.

Indienen van de aangifte gaat in overleg met u.

Aangifte Schenkbelasting/Aangifte Erfbelasting:

Verzorging en indienen van de aangiftes.

Wij verzamelen samen met u de benodigde gegevens.

Eventueel in overleg met Notaris en/of Executeur Testamentair. 

Financiële Planning:

Samen met u kijken wij hoe we de uitgaven kunnen structureren op basis van het inkomen.

Wij maken een financieel overzicht en een planning voor het jaar.

EMVO Lonen

De loonadministratie geheel verzorgt.

Inclusief aangiften belastingdienst en pensioenfonds.

Ook bij 1 medewerker verzorgen wij de loon administratie.

Vaste lonen en Variabele lonen.

U betaalt een vast bedrag per loonafrekening.

Loonafrekening op papier en/of per email.

Ook direct naar werknemer/werkneemster.

Verzorging arbeidsovereenkomst is mogelijk.

Loonafrekening

Aangifte Belastingdienst

Aangifte Pensioenfonds 

Periodieke loonafrekening.

Jaaropgave.

Journaalpost voor uw administratie

Kostenoverzicht

Maandelijks indienen van de aangifte loonheffingen, rechtstreeks naar de belastingdienst via ons eigen portaal

Rechtstreeks naar pensioenfonds via ons eigen portaal. (Na aanmelding administratiekantoor bij pensioenfonds)