Lonen

De loonadministratie geheel verzorgt.

Inclusief aangiften belastingdienst en pensioenfonds.

Ook bij 1 medewerker verzorgen wij de loon administratie.

Vaste lonen en Variabele lonen.

U betaalt een vast bedrag per loonafrekening.

Loonafrekening op papier en/of per email.

Ook direct naar werknemer/werkneemster.

Verzorging arbeidsovereenkomst is mogelijk.

Loonafrekening

Aangifte Belastingdienst

Aangifte Pensioenfonds 

Periodieke loonafrekening.

Jaaropgave.

Journaalpost voor uw administratie

Kostenoverzicht

Maandelijks indienen van de aangifte loonheffingen, rechtstreeks naar de belastingdienst via ons eigen portaal

Rechtstreeks naar pensioenfonds via ons eigen portaal. (Na aanmelding administratiekantoor bij pensioenfonds)