“Op grond van de Wwft dienen wij cliëntenonderzoek te verrichten voordat wij de opdracht kunnen aanvaarden. Ook zijn wij op grond van de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties, voor zover die worden gesignaleerd in het kader van onze werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.”